Welkom.

“Wat je ziet maakt wat je doet of nalaat.” Vanuit dit motto houd ik me als organisatiecoach bezig met veranderingen, die zich gewenst of ongewenst voordoen in organisaties, bij medewerkers en teams. Vaak gaat het om anders of beter samenwerken, om het kunnen inspelen op nieuwe externe ontwikkelingen of om leiderschapsvraagstukken. Zodat mensen in organisaties zich met meer plezier kunnen inzetten voor hun werk en daarbij dan ook nog betere resultaten halen ook.

Mijn inzet is er opgericht om een nieuwe kijk te ontwikkelen. Kansen te zien en te benutten, blokkades uit de weg te ruimen en nieuwe wegen te ontdekken om met vernieuwde energie en vertrouwen de vraagstukken die zich voordoen tegemoet te treden.

De naam van mijn bureau is geen toeval. Samenspel betekent voor mij samenwerken met mensen met verschillende gedachten, ideeën, werkwijzen en talenten, om vanuit gelijkwaardigheid stappen te kunnen zetten naar een gewenste toekomst. Luchtig en speels als het kan, serieus en diepgravend als het moet.

Mijn werk bestaat uit drie onderdelen:

  • Organisatieonderzoek
  • Coaching
  • Schrijven van publicaties.

Mijn opdrachtgevers zijn over het algemeen organisaties in het semi-publieke terrein, werkzaam in de volkshuisvesting, in zorg, onderwijs en kinderopvang.